Bez przedawnienia

Po zakończeniu procedury przedsądowej poszkodowani wielokrotnie otrzymują zawiadomienie o treści: „W tej sytuacji zasadne jest umorzenie postępowania, które jednak może być podjęte w każdej chwili, w razie zaistnienia nowych okoliczności wskazujących na możliwość ustalenia sprawcy przestępstwa.” Brzmi niczym wyrok, po którym już tylko łut szczęścia może doprowadzić do zdobycia dowodów i wykrycia sprawcy.

Poczyniono już wszelkie możliwe kroki, przeanalizowano wszystkie zebrane informacje, jednak doprowadziło to donikąd. Sentencja ta nie oznacza jednak, że nic już nie da się zrobić. Zależnie od popełnionego przestępstwa jego karalność ustaje od 5 do nawet 30 lat od jego popełnienia. Jak wiele z tych zawieszonych spraw mogłoby zostać zakończonych odnalezieniem sprawcy, gdyby tylko zainwestować w prywatnego detektywa, który osobiście zajmie się sprawą? Czasem wiemy przecież doskonale, kto jest sprawcą, a jedyne, czego brakuje, to odpowiednie dowody. Czasem karę odbywa osoba, która została niesłusznie skazana, a organy ścigania uznają sprawę za zamkniętą.

Prywatny detektyw może spojrzeć na sytuację i na zebrane dotąd tropy z innej perspektywy, nadać sprawie nowy wymiar.